Talousyrittäjät -logo

“Kumppanuusjärjestelmä, joka aidosti toimii ja jossa on tehoja”

Haastattelimme Talousyrittäjien ketjuvastaavaa Hannu Havukoskea verkoston toiminnan pyörittämiseen liittyen. Hannu on työskennellyt tilitoimistoalalla toistakymmentä vuotta ja hänellä on monipuolinen tausta kulutuselektroniikan tukkupuolen myynnistä ja taloushallinnosta sekä pienemmissä tilitoimistoissa että suuren suomalaisen talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuja kehittävässä yrityksessä. Vuonna 2022 Hannu aloitti myynnin ja markkinoinnin kehittämisen Talousyrittäjillä, jossa hänen vastuualueisiinsa kuuluvat uusasiakashankinta, kumppanuuksien hoitaminen sekä markkinoinnin johtaminen. 

Verkoston ydintoimintoina asiakashankinta ja kumppanuudet 

Talousyrittäjien ydinliiketoimintaa on asiakashankinta kumppaniverkoston yrityksille. Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että loppuasiakkaille etsitään oikea kumppani verkostosta tai toimintoja jaetaan toimistojen kesken. Keskeinen ajatus asiakkuuksien hallinnassa on resurssien tehokas käyttö. Tilitoimistoilla on omat erikoistumisalansa ja asiakkuuksia sekä työnjakoa jaetaan verkoston yritysten osaamisen, resurssien ja toimistojen omien preferenssien mukaan. 

“Esimerkiksi, jos tilitoimisto haluaa keskittyä kirjanpitoon, Talousyrittäjät-verkosto auttaa heitä ulkoistamaan palkanlaskennan kumppanitoimistolle, joka on erikoistunut nimenomaan palkanlaskentaan. Näin yritykset voivat keskittyä kannattavaan ja mielekkääseen työntekoon ja resursseja saadaan jaettua viisaasti.” Hannu kuvailee. 

Laadukkaat kumppanuudet ja tyytyväisyys keskiössä 

Tänä vuonna Talousyrittäjät on saanut kymmenkunta uutta kumppania verkostoonsa.  
“Verkostoa kasvatetaan laatu, ei määrä edellä. Tavoitteena onkin loppuvuoden aikana kasvattaa kumppanuuksia maltillisesti ja kehittää toimintaa nykyisten kumppaneiden kanssa.” Hannu kertoo.  

Verkostokumppaneiden tyytyväisyys on Hannulle ensiarvoisen tärkeää. Hän korostaa, että kaikkia kumppaneita tulee palvella tarkoituksenmukaisesti ja toimintamallia on skaalattava hallitusti. 

”Tarkoituksemme on olla sopivan kokoinen verkosto ja kumppanuusjärjestelmä, joka aidosti toimii ja jossa on tehoja,” Hannu toteaa. 

Yhteistyö verkoston kumppaniyritysten kanssa on ollut tähän saakka hedelmällistä ja yritysten aktiivisuus loistavaa. 

“Haasteita ratkotaan yhdessä ja jäsenyrityksenä pääsee mukaan myös toiminnan kehittämiseen. Prosesseja kehitetään jatkuvasti tarpeiden pohjalta yhteistyössä verkoston yrittäjien kanssa”, Hannu kuvailee toimintaa. 

Tulevaisuudessa Hannua innostaa erityisesti ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet toiminnan tehostamiseen ja ennakointiin. 

”Tilitoimistoissa ei vielä lähtökohtaisesti osata hyödyntää tekoälyn tai robotiikan mahdollisuuksia. Odotan innolla, että pääsemme kokeilemaan ja kehittämään, missä kaikessa näitä voidaan jatkossa hyödyntää,” hän sanoo. 

Talousyrittäjät jatkaa tehokasta ja yhteistyöhön nojaavaa tilitoimistoverkoston pyörittämistä, pitäen laadukkaat kumppanuudet ja innovatiiviset ratkaisut keskiössä.

Kiinnostuitko kumppanuudesta?

Ota yhteyttä!